ກຽມພ້ອມອາຫານ

ການຕິດສະຫລາກທີ່ສະອາດດ້ວຍຊຸດອາຫານທີ່ກຽມພ້ອມຂອງທ່ານ

"ໄວກວ່າ" ແລະ "ງ່າຍ" ແມ່ນບໍ່ມີພຽງແຕ່ຄໍາສັບ buzz ໃນຊຸດປະເພດອາຫານເທົ່າທີ່ຕະຫຼາດກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນພັນປີແລະ Gen X [... ]