การเก็บเกี่ยวอาหาร Ozarks ให้ 80,000 มื้อผ่านความท้าทายการต่อสู้ความหิวจับคู่ได้เร็วขึ้น