Ang mga ani ng pagkain ng Ozarks ay nagbibigay ng 80,000 na pagkain sa pamamagitan ng paglaban ng kagutuman ng mas mabilis na hamon sa pagtutugma